АРМ діагностики та контролю

Працює як на рівні пункту продажу, так і на рівні TC/IP.

Призначене для відображення поточного стану усіх компонентів системи, що підключені до мережі, та зв’язків між ними, протоколювання зміни стану пристроїв.

Також існує можливість перегляду характеристик поточного стану компонентів мережі, аналізу поточного стану з метою виявлення критичних, а також ситуацій, що близькі до критичних (надмірне завантаження каналів зв’язку, непрацездатність окремих підсистем, компонент або зв’язків між ними).

Виконує наступні функції:

  • створення бази даних хостів, що входять до підконтрольної мережі;
  • динамічне відображення (моніторинг) стану хостів, що входять до підконтрольної мережі, у автоматичному режимі шляхом періодичного сканування IP-адрес;
  • ведення протоколу доступності хостів, що містить інформацію про час включення та відключення хостів;
  • перевірка стану хосту по запиту користувача з використанням стандартного протоколу ICMP;
  • перевірка траси (маршруту) проходження пакетів через ланцюг хостів для виявлення стану маршрутизації та пошкоджених ланок мережі з використанням стандартного протоколу ICMP;
  • отримання через стандартні протоколи SNMP та HTTP загально-системної та специфічної інформації про хости.

Програмне забезпечення АРМ спрямоване на розв’язання щоденних задач, що виникають під час експлуатації мереж TCP/IP, підвищення ступеню захисту та централізації управління мережею.